Dag 1

‘ZIE JEZUS’ BIJBEL LEESPLAN
mei 17, 2021

"Als wij Jezus zien, zien we de Vader"

WILKIN VAN DE KAMP

DAG 1


Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. Johannes 1:14-18 NBV21

Jezus is dé perfecte theoloog, de perfecte Godkenner. Alleen Jezus heeft ons de Vader doen leren kennen zoals Hij werkelijk is. Johannes noemt Jezus de ‘Zoon, die zelf God is.’ Zo’n driehonderd jaar later ontstond de geloofsbelijdenis van Nicea die door christenen wereldwijd beleden wordt: ‘Jezus is Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, één wezen met de Vader.’ Jezus die rust aan het hart van zijn Vader, weet als geen ander wat er in het hart van God omgaat. Die kennis houdt Hij niet voor zichzelf. Johannes benadrukt dat Jezus ons de Vader heeft ‘doen kennen’ (ex-egesato in het Grieks). In de kerk verbinden we het woord exegese met de Bijbel: de Bijbel vraagt om uitleg. Johannes verbindt exegese met de Vader: de Vader vraagt om uitleg. Uitleggen in de betekenis van ontvouwen, laten zien. Jezus is ‘theoloog’, ‘godgeleerde’, maar vooral ook exegeet van God. Hij heeft de Vader uitgelegd, zoals Hij werkelijk is. We mogen de exegese van de Vader tot ons nemen en ervaren, door aan de voeten van Jezus te gaan zitten. Door Hem leren wij het Vaderhart van God kennen.​ ​ Neem de komende weken bewust tijd om aan Jezus voeten te zitten en van Hem te leren hoe de Vader is.

GEVEN