EEN PAAR WOORDEN OVER DE BEWEGING


"Het is ons diepste verlangen dat onze beweging, bestaande uit pinkstergemeenten en evangeliegemeenten, leiders en gelovigen vol zullen worden van Jezus"


- MACHIEL JONKER -
DE TOEKOMST VAN DE VPE

WIE ZIJN WIJ?


De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) is een landelijk opererend kerkgenootschap waar 130 gemeenten, 200 predikanten en andere geestelijke werkers bij aangesloten zijn. De VPE is verbonden aan de World Assemblies of God Fellowship, waarbij meer dan 370.000 gemeenten zijn aangesloten met zo'n 70 miljoen leden wereldwijd (Bron: World AG Fellowship). De VPE is op 16 februari 2002 ontstaan uit een fusie tussen de Broederschap van Pinkstergemeenten en de Volle Evangeliegemeenten Nederland. De VPE is daardoor de grootste georganiseerde denominatie binnen de Pinksterbeweging in Nederland.

WAAR GAAN WE VOOR


Wij willen een beweging in gang zetten van kerken, leiders en gelovigen die in alles kijkt naar Jezus en vernieuwd wordt in Hem.


  • Kerken met pinkstervuur
  • Vernieuwde leiders
  • Discipelschap
  • Gods koninkrijk zichtbaar maken
  • Priesterschap
GEVEN