NIEUWE ONTDEKKINGEN

ZIE JEZUS
WAT ZIE JIJ?


ONS VERLANGEN

LAAT ONS OOG DAARBIJ ALLEEN GERICHT ZIJN OP JEZUS

Heb 12:2


DE AFGELOPEN TWEE JAAR, ZIJN WIJ ALS VPE ZOEKENDE GEWEEST NAAR GODS UNIEKE ROEPING VOOR ONS ALS OVERKOEPELNDE ORGANISATIE VAN DE PINKSTER- EN EVANGELIEGEMEENTEN IN NEDERLAND. HET IS EEN INTENSIEVE ZOEKTOCHT GEWEEST, WAARIN WE GOD HEBBEN HOREN SPREKEN. HIJ HEEFT ONS MET NAME STILGEZET EN BEPAALD BIJ DE VRAAG: “IK ZIE JULLIE WEL, MAAR ZIEN JULLIE MIJ NOG WEL?”

Het is een confronterende boodschap. Niet alleen voor de VPE, maar voor zoveel mensen, gemeenten en bedieningen om ons heen. Het is ons duidelijk geworden dat we als mensen en als beweging voortdurend afgeleid worden van Jezus. Niet omdat we dat willen, maar omdat afgeleid worden van Jezus een mechanisme is dat deel uitmaakt van deze wereld. Net als zwaartekracht.

ZIE JEZUS

Beeld van God de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene uit de dood, om in alles de eerste te zijn: in Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

- Kolossenzen 1:15-20

GEVEN